Výzva ke změně hesla (eRecept)

Vše začalo tím, že se po odeslání eReceptu místo standardní informace o úspěšném vytvoření, zobrazila následující výzva:

Tato výzva se tvrdošíjně zobrazuje po každém odeslání eReceptu a obsahuje i datum, do kdy si musíte heslo změnit. Nebudu popisovat, co následovalo, ale rovnou popíši postup, který nakonec vedl k cíli. 

Postup

 1. V internetovém prohlížeči běžte na adresu pristupy.sukl.cz a zde klikněte na tlačítko

  které se nachází hned pod zbytečně velkým obrázkem (zřejmě umělecké dílo). Tím se dostanete na portál externích identit.
 2. Před sebou máte přihlašovací dialog:

  Pokud znáte jedenáctimístné číselné přihlašovací jméno osoby (lékaře, zdravotníka) a heslo, pak jej rovnou můžete zadat a bod 3 přeskočit. Pro ostatní je tu bod 3.
 3. Spusťte EcceHomo a v hlavní nabídce zvolte Číselníky. Zde otevřete číselník Uživatelé. Běžte do detailu svého přístupu a v horní části zvolte záložku eRecept:
   
  Označte celý obsah pole Kód lékaře (myší nebo pomocí Ctrl+A) a uložte text do schránky pomocí Ctrl+C. Přepněte se na přihlašovací dialog (viz bod 2), klikněte do pole Přihlašovací jméno a stiskněte Ctrl+V. Kód lékaře se vloží.
  Vraťte se zpět do EcceHomo a proveďte totéž s polem Heslo účtu.
 4. Po zadání přihlašovacího jména a hesla stiskněte tlačítko Přihlásit. Zobrazí se stránka pro změnu hesla:

  Zde stojí za pozornost tmavě modrý pruh, kde v prvním řádku najdete své jedenáctimístné číslo pro přihlášení do portálu jako osoba (lékař, zdravotník). Zapište si ho! Společně s heslem, které následně zadáte, vám bude sloužit pro příští přihlášení.
 5. Zadejte nové heslo. Pro kontrolu jej zopakujte ve druhém poli. Zkontrolujte, případně zadejte číslo na mobil a email. Nakonec stiskněte tlačítko Odeslat, které je úplně dole.
 6. Vraťte se znovu do parametrů pro eRecept v EcceHomo (viz bod 3) a nové heslo zadejte i do pole Heslo účtu.

A to je vše!

Celý návod by se dal popsat třemi větami, ale spousta lidí by mohla dopadnout jako po přečtení návodu od SÚKLu.

Většina nedorozumění je způsobena tím, že si neuvědomíte, že máte přístupy na portál dva:

 • Jeden přístup je pro Pracoviště (Ambulance, Zařízení) - to představuje ty čtyři zdi, ve kterých pracujete. V tomto přístupu si generujete SSL certifikát pro přístup do centrálního úložiště. Potřebujete ho jednou za dva roky, když si aktualizujete certifikát. Zde máte dvě jedenáctimístná čísla. Jedno pro přístup na portál a jedno pro přístup do centrálního úložiště eReceptů, To druhé je v parametrech pro eRecept v EcceHomo hned první a je nazváno Kód pracoviště. Pro tento přístup máte heslo, které se může, ale nemusí shodovat s heslem druhého přístupu níže. 
 • Druhý přístup je pro Osobu (lékaře, zdravotníka) - to představuje vás samotného. Zde máte jedno jedenáctimístné číslo sloužící pro přístup na portál (to z modrého pruhu v bodě 4 výše) a 36místný kód v parametrech pro eRecept v EcceHomo označený jako Kód lékaře. Pro tento přístup máte vlastní heslo, které se může, ale nemusí shodovat s heslem prvního přístupu výše. Toto heslo je v EcceHomo označeno jako Heslo účtu.

Pokud vám někdo bude tvrdit, že řešení od SÚKLu je jednoduché a že ho pochopí i osmdesátiletá babička, může vám být jasná jedna věc a to, že před vámi stojí blázen. 

Tento článek byl aktualizován 24.03.2021