Verze EcceHomo 3

Verze 3.5.1 (17.2.2023)

 • Oprava ručního zadání nového údaje RID. U některých karet nad ním probíhala kontrola rodného čísla s nahlášením chyby a vynulováním data narození.

Verze 3.5 (5.1.2023)

 • eOčkování: Kompletní přepracování očkování, které nyní místo SÚKLu přijímá ÚZIS, samozřejmě v úplně jiné podobě a úplně jiným způsobem.
 • Nová verze modulu eReceptu, který byl doplněn o komunikaci s ÚZIS.
 • Neschopenky: přechod na verzi 1.12.0.
  Pozor, původní verze 1.8.0 bude funkční pouze do 31.1.2023.

Verze 3.4 (15.6.2022)

 • eOčkování: Kompletní podpora eOčkování. Dokumentace zde.
 • Neschopenky: Oprava odeslání žádosti schválení 7 dnů po ukončení zpětně.
 • Neschopenky: Po ukončení neschopenky lze stále odeslat žádost schválení 7 dnů po ukončení zpětně.
 • Filtry v kartotéce: Oprava filtru na diagnózu.

Verze 3.3 (31.12.2021)

 • eRecept s "modrým pruhem". 
 • Nový komunikační modul pro eRecept s podporou verze 201704E pro prioritní služby a 202201A pro neprioritní služby. Obě verze jsou na serveru SÚKLu od 1.1.2022.
 • Program obsahuje číselník krajů tak, jak je vyžadován na receptech s modrým pruhem.

Verze 3.2.4 (18.10.2021)

 • Při vykázání náhrady docházelo k chybě dávky (byla vykázána náhrada 0). Opraveno u všech typů dávek.
 • Export Cest v návštěvní službě pro EcceHomo WD.
 • Obecná tisková sestava "Přehled ambulantních výkonů" umožňuje vyloučit z přehledu výkony uvedené v parametru Nastavení / Ambulance / Vyloučené výkony. Ve formuláři před tiskem stačí zvolit "Položkově bez vyloučených". 

Verze 3.2.3 (6.8.2021)

 • Funkce ambulantní kartotéky "Záměna ZULP" byla rozšířena tak, aby umožnila zrušit příznak U v zadaném období u každého pacienta, u kterého byla provedena záměna. Tím se připraví data pro tvorbu opravné dávky.
 • V ortopedické kartě 2 lze záložku sekundární evidence, která je zde nazvaná jako Rehabilitace přejmenovat. Tato možnost je v Nastavení v záložce Ambulance.
 • Do ortopedické karty 2 byla přidána záložka "NO+HO", kde je možné zapisovat nynější onemocnění a předchozí hospitalizace.
 • V záložce Rehabilitace, byly špatně ukotveny některé objekty a nesprávně se zobrazovaly názvy uživatelských polí.

Verze 3.2.2 (24.04.2021)

 • Aktualizace modulu eRecept v souvislosti s aktualizací Javy.
 • Do tiskové sestavy Karta pacienta pro domácí péči doplněna hlavička zdravotnického zařízení.
 • Vytvořen export dat pro připravovaný program EcceHomoWD (EcceHomo5).
 • Odstraněny odkazy na technický deník. Veškeré informace o verzích najdete na této stránce.
 • Odstraněna volba "Informace" z hlavní nabídky. Informace o verzí najdete na této stránce. O nových verzích DR VZP vás informujeme v samostatných článcích. 

Verze 3.2.1 (27.10.2020)

 • Oprava problému s rozbalením staženého ZIP souboru s modulem eRecept či eNeschopenky. Problém způsobovala neschopnost modulu pro práci se ZIP soubory, který ve zdrojové cestě neakceptuje diakritiku (v cílové cestě ano). Problém obejit použitím pro stahování a rozbalování ZIP souboru složku neobsahující diakritiku (C:\PUSSA\EcceHomo3).

Verze 3.2 (15.10.2020)

 • Lékový záznam (aktualizace modulu eRecept).
 • Moduly eRecept a eNeschopenka již nejsou uloženy v programu, odkud se instalovaly, ale stahují se a instalují z webu.
 • Automatická aktualizace verze DR VZP z webu.

Verze 3.1.2 (29.6.2020)

 • Aktualizace verze DR na 6.2.40.
 • Oprava chyby při exportu do XML, kdy se nenahradily nepovolené znaky uvozovka a apostrof ve všech exportovaných údajích.
 • Rozšíření pole pro skupinu PZT v poukazu na pomůcku, protože na některých tiskárnách se "nevešlo" dvojmístné číslo a tiskl se otazník.

Verze 3.1.1 (30.3.2020)

 • Úpava komunikačního modulu eReceptu (podpora nového pole Komunikační adresa).
 • Doplnění pole Kontaktní adresa do karty pacienta.

Verze 3.1 (27.3.2020)

 • Důležité:
  • Aktualizace rozhraní eRecept na verzi 201704C. Starší verzi SÚKL vypne v noci z 31.3. na 1.4.!
  • Aktualizace číselníků VZP.
 • eNeschopenka:
  • Doplněno tlačítko Ostatní, pod kterým se nachází jedna funkce "Vrať detail případu", která ze SSZ získá kompletní údaje neschopenky. Tato funkce je přípustná pouze, pokud je neschopenka vaše, tedy, že jste ji vytvořili nebo již převzali. Funkcí získané údaje lze do neschopenky převzít.
  • Vedle záložek Log a Poznámky byla přidána záložka Servis, která obsahuje technická pole, která jsou v neschopence neviditelná nebo nepřístupná. Určeno pouze pro řešení komplikovaných a nestandardních situací. Doporučujeme jejich změnu konzultovat.
  • Pokud úspěšně odešlete hlášené o převzetí do péče, pak se neschopenka označí jako odeslaná, aby šly odesílat opravy původního podání.
  • Při získání neschopenky, kdy ta není na SSZ nalezena a vy necháte vytvořit novou neschopenku se zadaným číslem, pak se nastaví datum vytvoření dle data zakomponovaném v čísle neschopenky. Neschopenka se rovněž označí jako odeslaná a je tudíž možné (po převzetí neschopenky) odesílat opravy neschopenky pro případ, kdy původní neschopenka jiného správce než SSZ obsahuje chybu, kterou nelze změnit odesláním hlášení.
  • Při ručním zadání neschopenky se po zadání čísla neschopenky také vyplní datum vytvoření, které je zakomponováno v čísle neschopenky.
 • Ostatní:
  • Do seznamu dávek přidána možnost tisku seznamu dávek. Seznam dávek byl současně převeden do nového vzhledu.
  • V tisku poukazu na ortopedickou pomůcku se v poli "Sk" tiskla hodnota 3 = PZT. Nyní se tiskne Typ PZT.

Verze 3.0.5 (16.2.2020)

 • V kartotéce je k dispozici nové tlačítko s obrázkem teploměru, přes které zobrazíte seznam všech vystavených neschopenek. Ze seznamu můžete otvízat jednotlivé neschopenky a případně provádět změny a odesílat podání.
 • Po neúspěšném pokusu o získání neschopenky ze SSZ program umožní vytvořit prázdnou neschopenku se zadaným číslem neschopenky. Není tedy nutné vytvářet novou neschopenku ručně a znovu zadávat číslo neschopenky.
 • Odstraněno tlačítko Kontrola a oddíl Vystavil jiný lékař. Obojí je implementováno jinak.
 • Po ukončení neschopenky tlačítko Ukončení nezešedne, ale změní se na Opravit ukončení s možností odeslat opravu ukončení.
 • V neschopence přibyl přepínač Rodné číslo - Datum narození. Při založení neschopenky se automaticky nastaví na Rodné číslo. V případě, že nemáte k dispozici rodné číslo pacienta, nebo pacient má na kartičce zdravotního pojištění jen evidenční číslo (den je o 50 vyšší) které SSZ neakceptuje, můžete zvolit Datum narození a na SSZ bude místo rodného čísla zasláno datum narození.
 • Před komunikací se SSZ, kde se jen zjišťují informace se program zbytečně neptá (získání cizí neschopenky, zjištění adres či zaměstnavatelů).
 • Dokumentace k eNeschopenkám aktualizována dle verze 3.0.5.
 • Oprava zjištěných chyb.
 • Aktualizace číselníků VZP a SÚKL.

Verze 3.0.4 (26.1.2020)

 • Funkce pro odesílání žádostí z eNeschopenky.
 • Údaje o jiném lékaři při získání neschopenky se nyní plní do polí pro hlášení o převzetí neschopenky a pomáhají tak k rychlejšímu odeslání hlášení o převzetí.
 • U komunikace se serverem SSZ nastaveno API 1.8.
 • Pokud se u neschopenky vybere jiný správce, než SSZ (101) pak se automaticky doplní adresa zaměstnavatele a v případě správců 102 a 103 také profese.
 • Opravena varianta A5 tiskopisu žádanky na ortopedickou pomůcku.
 • Opravena chyba u některých starších typů karet, která způsobovala neodeslání informace o zrušení receptu na SÚKL.
 • Aktualizace číselníků a DR VZP na verzi 2.6.39.

Verze 3.0.3 (7.1.2020)

 • Konfigurace eNeschopenky se nyní provádí i když není zadané IČPE.
 • Oprava tisku neschopenky. Po opětovném otevření neschopenky se tiskly všechny.
 • Výběry pro tvorbu dávek byly vyřazeny z převodu dat z verze 2, protože následně ve verzi 3 způsobovaly problémy s násobnou tvorbou dávek. 
 • Do hlavní nabídky přidána volba "Vzdálená pomoc", která stáhne na plochu program AnyDesk_PUSSA.exe a spustí jej.

Verze 3.0.2 (4.1.2020)

 • Umožněno získání neschopenky vystavené jiným lékařem.
 • Vyřešen problém, kdy se do neschopenky přebíral telefon pacienta z karty místo z neschopenky. Telefon v neschopence je formátován jako číslo. Povoluje se pouze + na začátku.
 • Diagnózy v neschopence se "ořezávají" na 4 znaky, protože SSZ neumí převzít delší diagnózu.
 • Import dat z EcceHomo2 doplněn o import registrací, který se v minulých verzích neprovedl. Dodatečný import registrací je v Nastavení / Servis.
 • Upravena struktura vycházek dle API 1.8, protože předchozí verze již není SSZ podporována.
 • Kontrola času vycházek (od-do). Musí být zadané oba nebo ani jeden.
 • Ošetřen výskyt znaku & v názvu zaměstnavatele, který způsoboval nepřijetí neschopenky.
 • Při startu programu se kontroluje existence nových číselníků na webu pussa.cz
 • Opraveno několik dalších drobností.

Verze 3.0.1 (2.1.2020)

 • V neschopence je možné získat ze SSZ seznam zaměstnavatelů pacienta a vybraného převzít do neschopenky.
 • V neschopence šlo klávesou Enter vytvořit nový řádek uvnitř pole, což většinou vede k problémům při odesílání. Nyní klávesa Enter způsobí přechod na další pol.
 • Do úvodních kontrol před zahájením komunikace se SSZ byla doplněna kontrola na Celé jméno uživatele (číselník Uživatelé) a Jmenovka pracoviště (číselník Pracoviště). Tato pole se odesílají povinně, nesmí být prázdná a SSZ vracelo nesrozumitelnou chybu.
 • V ambulantní kartotéce nebylo editovatelné pole "Poznámka". Opraveno.

Verze 3.0 (31.12.2019)

 • Nový modul eNeschopenky.
 • Jednodenní chirurgie.
 • Instalace číselníků VZP přímo z internetu.
 • Úprava vzhledu.
 • Aktualizace číselníků VZP a SÚKL.
 • Nová online dokumentace.
 • Přechod na FileMaker 18.0.3.

Verze 2.9.2 (31.12.2019)

 • Aktualizace číselníků VZP a SÚKL.

Verze 2.9.1 (10.12.2019)

 • Aktualizace číselníků VZP a SÚKL.
 • Úprava poukazu na ortopedickou pomůcku.

Verze 2.9.0 (9.10.2019)

 • Změna struktury číselníku PZT dle DR VZP 6.2.38. Pozor, při aktualizaci ze souboru ZIP je NUTNÉ aktualizovat spolu s "EcceHomo.fmp12" i "EH Vzp.fmp12"
 • Aktualizace číselníků Vykony 1220, Pzt 1022, Leky 1051 a SÚKL 20190930.
 • Aktualizace DR VZP na verzi 6.2.38
 • Úprava formulářů pro číselník PZT dle nové struktury.

Verze 2.8.1 (11.9.2019)

 • Aktualizace číselníků Ambuleky 1050, Vykony 1218, Pzt 1019, Leky 1050, SÚKL 20190830.
 • Aktualizace zásuvného modulu Base Elements. Nyní je opatřen digitálním podpisem a jeho instalaci již nebude nutné potvrzovat.

Verze 2.8.0 (4.7.2019)

 • Přechod na FileMaker verze 18.
 • Aktualizace číselníků Ambuleky 1047, Odborn 922, Vykony 1211, Ivlp 955, Pzt 1014, Leky 1048, SÚKL 20190628.
 • Při exportu dávek se u některých typů dávek ztrácela úvodní nula z IČP. Opraveno.

Verze 2.7.15 (12.5.2019)

 • Aktualizace číselníků Výkony.1206, PZT.1010, Léky.1045, Ambuleky.1045 a Léčivé přípravky SÚKL 20190430.
 • Při startu programu se provádí test na existenci Javy. Pokud není nainstalována, neprobíhá manipulace s certifikáty ani komunikace s centrálním úložištěm eReceptu a na úvodní obrazovce je zobrazeno výrazné oznámení "Není nainstalována JAVA".
 • Ve všech typech karet pacientů zakázáno vytvářet D.S. v receptu s více řádky. Při vytváření eReceptu se navíc D.S. ořízne v souladu se specifikací SÚKL na 80 znaků.
 • Z tiskové podoby eReceptu byl odstraněn text "razítko poskytovatele, jmenovka, podpis a telefon lékaře". V případě eReceptu jde o průvodku a nikoliv o recept a text byl zavádějící. V případě nepřidělení ID receptu SÚKLem tento text zůstává, protože v takovém případě jde o standardní recept a je nutné jej opatřit razítkem a podpisem.
 • Čárový kód ID receptu u eReceptu posunut více od pravého okraje, protože na některých tiskárnách byl trochu "oříznut".

Verze 2.7.14 (8.3.2019)

 • Aktualizace číselníků: výkony 1204, léky 1043, pzt 1008, ivlp 994, odborn 921, ambuleky 1042 a SÚKL na verzi z 28.2.2019.
 • Kartotéku lze řadit podle naposledy navštíveného pracoviště.
 • Aktualizace seznamu volných dnů o rok 2020.
 • Úprava přidávání nového pacienta. Kontrola RČ se provádí ještě před vytvořením nové karty.
 • Oprava chyby, kdy za určitých okolností bylo možné smazat přístup k tiskové sestavě.

Verze 2.7.13 (5.2.2019)

 • Aktualizace číselníků LEKY verze 1041 a AMBULEKY 1040.

Verze 2.7.12 (21.1.2019)

 • Aktualizace číselníku VYKONY verze 1201, která již obsahuje úpravy stomatologických výkonů.
 • Do seznamu pacientů (kartotéka) byl přidán sloupeček "Prac." s pracovištěm poslední návštěvy. Tamtéž přidán editovatelný sloupeček "Poznámka", která se nikde jinde nezobrazuje a slouží pro rychlou poznámku pro potřeby lékaře, např. v čekárně.

Verze 2.7.11 (7.1.2019)

 • Změna verze datového rozhraní VZP na 6.2.37.
 • Aktualizace číselníků VZP a SÚKL k 1.1.2019.

Verze 2.7.10 (5.11.2018)

 • Aktualizace číselníků VZP a SÚKL k 1.11.2018.

Verze 2.7.9 (16.10.2018)

 • Aktualizace číselníků VZP a SÚKL k 15.10.2018.
 • Otestování nového modulu eReceptu a jeho aktualizace v programu. Nová verze kontroluje platnost CA i SSL certifikátu. Týden před vypršením certifikátu o tom informuje každý den při prvním odeslání receptu. Jeden den před vypršením o tom informuje při každém odesílání receptu. Jeden týden je relativně dostatečná doba pro prodloužení.
 • Revize instalační příručky z roku 2015.

Verze 2.7.8 (14.8.2018)

 • Aktualizace číselníku SÚKL DLP. Oprava k 14.8.2018.
 • Aktualizace datového rozhraní VZP na verzi 6.2.36.
 • Změna exportu vět V v dokladech 01 (dávka 98), 01s (dávka 81) a 02 (dávka 99).
 • Aktualizace číselníků platných od 1.8.2018.
 • Tisková sestava "Hlášení ošetřujícího lékaře" (DPN) vč. předtiskovového editoru.
 • Aktualizace modulu eRecept.

Verze 2.7.7 (11.6.2018)

 • Aktualizace číselníků Ambuleky 1033, Pobočky VZP 930, Doprava 969, Ivlp 991, leky 1033, stokzp 968, stomagvy 968 a SÚKL Dlp 20180601.
 • Recept: Pokud se výběrem z číselníku VZP nebo ze seznamu léků (vpravo) přidá nový lék do receptu, pak v případě, že má lék nulovou úhradu se přednastaví způsob úhrady na "Pacient". Jde o reakci na novou kontrolu SÚKLu, která nepřijme recept požadující základní či zvýšenou úhradu u léku, který pojišťovna nehradí.
 • Generátor souboru FDAVKA ukládal do věty F počet vět D, nikoliv počet vět V. Opraveno.
 • Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti rozšířeno o text pro případ úmrtí.

Verze 2.7.6 (24.5.2018)

 • Aktualizace komunikačního modulu eReceptu.
 • Aktualizace číselníků VZP a SÚKL.
 • Do karty pacienta doplněna kontrola diagnózy na číselník. Neexistující diagnózu, nebo krátkou diagnózu, která má delší alternativu, nedovolí zapsat. Týká se diagnóz pacienta, diagnózy v receptu a vedlejší diagnózy při vykazování výkonu či léčiva.
 • Při kliknutí na titulek "Bydliště" a "Obec / PSČ" v kartě pacienta se zobrazí rychlá nápověda.
 • Změna chování polí Obec a PSČ v adrese pacienta. Obec se vybírá z číselníku Obcí při výběru se automaticky doplní i PSČ. U obcí bez pošty se doplní PSČ spádové dodací pošty. Pole PSČ tak většinou není nutno zadávat či upravovat samostatně. Pokud jedna obec má více pošt, pak je možné PSČ upravit na jiné PSČ (musí existovat v číselníku PSČ). Pokud obec není obcí a tudíž není v číselníku obcí (jde o samostatnou část jiné obce) je nutno nejdříve zadat obec s PSČ a následně název obce upravit na požadovaný.
 • V tištěné podobě eReceptu byla přehozená ulice a obec.
 • Zavedena kontrola na číslo popisné, které je pro eRecept povinné. Bez zadání alespoň čísla popisného nelze recept vytvořit. Zrušení kontroly na neuvedení názvu ulice. V poli Bydliště nyní může být pouze číslo popisné.
 • Úprava čekání na odpověď eReceptu. Výrazné zkrácení čekaní v případě, kdy SÚKL nepřidělí receptu ID.

Verze 2.7.5 (25.4.2018)

 • Aktualizace runtime Filemakeru na verzi 16.0.4.
 • Aktualizace číselníku SÚKL Léčivé přípravky, číselníku ÚZIS Obec a číselníků VZP Léky, IVLP a Ambuleky.
 • Při vytváření eReceptu je z textů Název a Email kromě speciálních XML znaků také odstraněn případný konec řádku, který by jinak mohl způsobit problém.
 • Do polí Telefon, Email, Zaměstnavate, Zaměstnání, Pole 1 až Pole 6, Dispenzární skupiny u všech typů karet již není možné vkládat nový řádek.
 • Oprava chybného zobrazení IVLP ve spodní záložce Recepty u karet "Praktik" a "Internista".

Verze 2.7.4 (6.4.2018)

 • Nový VZP Kontrol 1.51 je k dispozici.
 • Změna DR VZP na 6.2.35.
 • Aktualizace číselníků VZP a SÚKL k 6.4.2018.
 • Úprava generování FDAVKY. Soubory s větami F a Z se generují pouze u faktury typu "Zálohová faktura" (pouze VZP). Ostatní FDAVKY ("Faktura", "Faktura za období" a "Faktura za dávky") se tvoří s větami F, V a D.
 • Spouštění ovládacích programů přístrojů s parametry.
 • Import laboratorních výsledků: ošetřena chyba, kdy XML soubor neobsahuje ani jeden element IP (pacient). V případě, že se takový soubor nacházel v importním adresáři, program se zacyklil. Nyní rozpozná chybu, soubor smaže a pokračuje dál.

Verze 2.7.3 (18.3.2018)

 • Úprava importu číselníku AMBULEKY. VZP poslední dobou v tomto číselníku uvádí kódy léků bez předřazených nul.
 • Do eReceptu přidána možnost u předepisovaného léku zadat "Nezaměňovat" a "Překročení".
 • Úprava způsobu zrušení eReceptu. Po poslední úpravě eReceptu se po zrušení receptu v CÚ nezrušil recept v EcceHomo.
 • Změna DR VZ na 6.2.34.
 • Aktualizace číselníků VZP.
 • Nový VZP Kontrol 1.50 je k dispozici.

Verze 2.7.2 (15.2.2018)

 • Zarovnání čárového receptu a ID receptu bylo nastaveno k levému hornímu okraji. Původní zarovnání k pravému dolnímu okraji rozhodilo tisk receptu na tiskárně nepodporující formát A6.
 • V případě importu dat z konkurenčních SW (Amicus...) se vytvořily ID pacienta jako běžná pořadová čísla. To mělo za následek nejednoznačnou identifikaci nově vytvářených položek na receptu v případech kdy ID pacienta (např. 29) bylo podmnožinou ID jiného pacienta (např. 290), který měl právě také rozpracovaný recept.
 • Odesílané XML soubory na CÚ i soubory s odpovědí se nyní nemažou a zůstávají uloženy v komunikačním adresáři. Jednak se tím ušetří trochu času v procesu tvorby eReceptu a také v případě problémů bude možné zjistit, co se přesně odeslalo a co bylo vráceno, což může přispět k identifikaci problému.
 • V případě předepsání dvou léků na eRecept se někdy netiskl čárový kód. Možná ovlivněno delším zpracováním.
 • U tisku eReceptu se již netisknou políčka pro výdej pod čárovým kódem. Nad čárovým kódem se tiskne ID od SÚKLu nikoliv jako součást obrázku s čárovým kódem, ale jako normální text.

Verze 2.7.1 (11.2.2018)

 • eRecept: Čekání na odezvu SÚKLu je neomezeno, ale čekání na uložení vrácených výsledků bylo ze 3 vteřin prodlouženo na 30 vteřin. To je dostatečná doba i u hodně pomalého počítače.
 • eRecept: Pro tisk uloženého čárového kódu na eReceptu je nutné tento uložit do dočasného souboru a následně načíst jako obrázek. Nyní je název tohoto dočasného souboru opatřen kódem UUID, aby se při neočekávané chybě zamezilo načtení jiného čárového kódu.
 • eRecept: Při odesílání požadavku na založení receptu a při zpracování odpovědi se nyní používá jednoznačný identifikátor UUID tak, aby byla vrácená odpověď jednoznačně spojena se správnou žádostí. Dříve byly zaznamenány případy, kdy vlivem problémů internetu či zpomalení odezvy CÚ eReceptů došlo k přiřazení odpovědi z předchozího zpracování nově vytvářenému receptu. Nyní by k této situaci nemělo v žádném případě dojít. Místo toho se recept, který nezíská odpověď z CÚ vytiskne bez čárového kódu a bez ID eReceptu.
 • Runtime Filemaker aktualizován na verzi 16.0.3.

Verze 2.7.0 (5.2.2018)

 • Vytvořen servisní skript pro přesun textů z pole Porody (karta Gynekolog) do pole DA (karta Diabetolog). V Ordinaci byla tato pole jedním a v EcceHomo se rozdělila. Bohužel neexistuje cesta, jak zjistit, kam správně texty patří. Skript je k dispozici v Nastavení / Servis.
 • Záložka "Recepty" v záložce "Recepty" přejmenována na "Archiv", aby nebyly dvě záložky s názvem "Recepty". Trochu to mátlo.
 • Z několika oken pro vykazování přístupných z karty pacienta odstraněna nabídka, která se tam objevila po přechodu na FileMaker 16. Zrušeno také uzavírací tlačítko. Okna se nyní zavírají standardním křížkem pro zavření okna. Pouze v případech, kde to není žádoucí je tento křížek šedivý a okno se zavírá jiným způsobem (tlačítkem, výběrem apod).
 • V rehabilitaci a graviditě se nenaplňovalo číslo pracoviště. Nyní se naplní pracovištěm přihlášeného uživatele jako v návštěvě.
 • Při zadávání vykazovaných výkonů a ZULP se přebírá číslo pracoviště zadané v návštěvě (rehabilitaci, graviditě). Pouze v případě, kdyby bylo pracoviště nevyplněno dosadí se pracoviště přihlášeného uživatele.
 • Naimportován číselník SÚKL Léčivé přípravky z 31.1.2018 a nový AMBULEKY verze 1025.
 • Číselník KLK nahrazen číselníkem SÚKL Léčivé přípravky, který je SÚKLem doporučován. Změněn obsah i import.
 • Při vytváření nového receptu kopií uloženého receptu se nastaví i pole Platnost, Opakování a Poznámka. Z položek receptu se plní také způsob úhrady a diagnóza. Pokud v receptu není uložena platnost, pak se nastaví výchozí "14 dnů".
 • Do hlavičky uloženého receptu přidána pole pro platnost receptu, počet opakování receptu a poznámku (zprávy pro lékárníka).
 • Přepracován formulář s uloženým receptem tak, aby se do něj vešlo více informací, vč. přechodu na motiv EcceHomo.
 • Při vytváření receptu je možné přes tlačítko "Další" zadat počet opakování receptu a poznámku (zprávu pro lékárníka).
 • Pokud EcceHomo běželo pod Filemakerem verze 15 a nižším, projevovaly se následující problémy: a) V receptech po otevření číselníku léčiv tlačítkem "VZP" se nezobrazovala nástrojová lišta, která usnadňuje vyhledávání. b) tamtéž při stisku tlačítka "KLK" se zobrazila pouze kopie karty pacienta. Oba problémy byly vyřešeny a EcceHomo se již chová shodně na všech třech podporovaných verzích Filemakeru (14. 15 a 16).
 • Pokud EcceHomo běželo pod Filemakerem verze 15 a nižším, projevovaly se následující problémy: a) V receptech po otevření číselníku léčiv tlačítkem "VZP" se nezobrazovala nástrojová lišta, která usnadňuje vyhledávání. b) tamtéž při stisku tlačítka "KLK" se zobrazila pouze kopie karty pacienta. Oba problémy byly vyřešeny a EcceHomo se již chová shodně na všech třech podporovaných verzích Filemakeru (14. 15 a 16).
 • Mazání komunikačních souborů eReceptu při přihlášení uživatele a pak vždy ihned po načtení údajů do nového eReceptu.
 • Upraveny tiskové verze Receptu a eReceptu standardního i magistraliter tak, aby byl tisknutelný i na tiskárnách, které neumí formát A6.

Verze 2.6.5 (10.1.2018)

 • Aktualizovány číselníky LEKY (1025), VYKONY (1164), STOMAGVY (967) a DOPRAVA (968).
 • Tisk receptu o pár milimetrů zmenšen na výšku. Může to pomoci tiskárnám s většími okraji.
 • eRecept: neprocházeli léky (19 léků), které ve svém názvu obsahují znak "&". Tento znak nahrazen "&".

Verze 2.6.4 (7.1.2018)

 • Do tisku receptu přidán tisk diagnózy a textu "Zvýšená úhrada", pokud byla zadána diagnóza a pokud byl zvolen typ úhrady "Zvýšená". Nebo text "Hradí nemocný", pokud byl zvolen typ úhrady "Pacient".
 • V uložených receptech lze upravovat částku úhrady pojišťovnou. Slouží pro ruční korekci.
 • Při změně typu úhrady v novém receptu se změní i částka. U typu "Pacient" se nastaví nulová úhrada, u typu "Zvýšená" se nastaví částka zvýšené úhrady, pokud je definována. Jinak se nastaví základní úhrada.
 • Do receptu přidáno pole pro zadání Dg. Nutné pro zvýšenou úhradu a další případy. Pokud je diagnóza zadána, posílá se do CÚ. V uložených receptech byl seznam položek receptu rozšířen o sloupce pro typ úhrady a diagnózu.

Verze 2.6.3 (2.1.2018)

 • Na recept vydaný bez ID a čárového kódu se v místě čárového kódu tiskne sdělení "z technických důvodů nemohl být recept vystaven elektronicky".
 • Pokud předepisovaný lék nemá v číselníku uvedenu formu, sílu nebo balení, pak se nepodařilo eRecept odeslat.
 • Pokud je uživatelská složka Dokumenty přesměrována na jiný disk, než na kterém je uživatelova složka, pak se komunikátoru eReceptu nepodařilo najít své vlastní soubory.
 • Generátor dávky 81 pokračoval v generování i při dosažení počtu vykazovaných výkonů. Chyba znemožňující vytvoření dávky 81.

Tento článek byl aktualizován 17.02.2023