Stomatologické výrobky od 1.1.2022

Zdá se, že stále dochází k nepochopení toho, co se od 1.1.2022 stalo. 

Takže:

  1. Pro vykazování zdravotním pojišťovnám stále slouží jen a pouze číselník STOMAG vydávaný VZP. Od verze 1011 je dle VZP již kompletní. EcceHomo obsahuje číselník 1012. Ordinace 6.54 obsahuje číselník 1011 a nejnovější Ordinace 6.55 (30.1.2022) pak číselník 1012.
  2. Číselník STOMAG nově obsahuje pouze skupiny stomatologických výrobků a jejich maximální úhrady pojišťovnou. Nicméně právě ty a nic jiného se zdravotním pojišťovnám vykazují.
  3. Číselník STOMAG obsahuje (a do 30.6.2022 obsahovat bude) i původní kódy všech stomatologických výkonů. Ty však slouží pro "dovyúčtování" prací zahájených v roce 2021.  VZP k tomu sděluje toto: "Z výše uvedeného důvodu proto verze 01011 číselníku STOMAG obsahuje pro období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 dvě „sady“ kódů. Jednak kódy podle přílohy č. 4, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely tohoto zákona, tj. před 1. 1. 2022, a zároveň kódy dle novely přílohy č. 4, která nabyla účinnosti k 1. 1. 2022."
  4. Číselník STOMAV vydávaný ČSK slouží pouze pro komunikaci ordinace - laboratoř a nelze jej použít pro vyúčtování zdravotní.

ČSK k tomu vydala přehlednou excelovou tabulku,  kde jsou modře uvedeny kódy STOMAG, které se vykazují pojišťovnám a černě seznam odpovídajících kódů dle STOMAV, které se pojišťovnám nevykazují.

Snad jsem se nedopustil přílišného zjednodušení. Byl jsem veden snahou vše podat co nejsrozumitelněji.