O nás

Historie

PUSSA software byla založena 1.4.1991 a prvním programem bylo jednoduché účetnictví PUSSA, které bylo zárodkem ekonomického systému Centrum PUSSA. V této podobě existuje dodnes. Jeho vývoj však byl 31.12.2016 ukončen. Od roku 1992 je vyvíjen program Ordinace PUSSA pro soukromé lékaře. Tento program je vyvíjen i nadále.

Od roku 2005 se PUSSA software zaměřila na vývoj programů v databázovém prostředí FileMaker Pro a to jak pro Windows, tak i stále častěji pro macOS. Výsledkem toho bylo uvedení programu HomeCare PUSSA počátkem roku 2007. Tento program je určen pro agentury domácí péče.

V roce 2009 byl uveden do provozu informační systém pro lůžkové části malých zdravotnických zařízení EcceHomo. Na sklonku roku 2011 započal vývoj ambulantního modulu pro informační systém EcceHomo a koncem roku 2014 vyšla jeho první verze. V roce 2013 započala strategická spolupráce s CircleGate na projektu EcceHomo.

V roce 2020 jsme zahájili vývoj nové generace programu EcceHomo ve vývojovém prostředí WinDEV francouzské společnosti PC SOFT a opouštíme tak po patnácti letech databázové prostředí FileMaker.

Jsme malá plně digitalizovaná firma sídlící v Jihlavě a Chrudimi. Jsme zkušení profesionálové v oblasti tvorby databázových aplikací a mobilních řešení.


Naši uživatelé

Ekonomický sytém Centrum PUSSA používají převážně živnostníci a malé firmy. Často je využíván i účetními firmami pro jeho možnost zpracovávat až 99 účetních agend v jediném programu.

Program Ordinace PUSSA používají převážně soukromí lékaři ve svých ambulancích. Je však využíván i v ambulancích menších nemocnic a poliklinik, které si prozatím nemohou dovolit nákup drahého nemocničního informačního systému.

Program HomeCare PUSSA používají agentury domácí péče. Používají jej jak agentury vybavené počítači Apple, tak agentury vybavené počítači s Windows.

Informační systém EcceHomo je jako pilotní projekt nasazen v Hospici Chrudim již od roku 2009 v nepřetržitém provozu. Na jeho ambulantní modul postupně přechází uživatelé starší Ordinace PUSSA, ale také noví uživatelé, které oslovil moderní a nevšední vzhled programu.


Náš tým

Ing. Ivo Štolpa

WINDEV developer

Ing. Jan Blažek

Android developer

Ještě pár slov o naší práci

Od roku 1992 vyvíjíme softwarová řešení pro zdravotnictví. Na začátku byl program Ordinace pro lékaře. Od roku 2005 vyvíjíme svá řešení v systému FileMaker. Od roku 2009 se soustředíme na informační systém EcceHomo určený pro ambulantní i lůžková zařízení.

Ing. Ivo Štolpa - majitel PUSSA software


Jsme nezávislí vývojáři a a milujeme vývoj inovativních aplikací pro platformy Android, iOS a Windows Phone. To je Circlegate.

Ing. Jan Blažek - Android developer

 


Přejít po patnácti letech vývoje z FileMakeru na WinDEV bylo velmi těžké rozhodnutí, ale FileMaker se vydal cestou, kterou nechceme následovat. Aplikace vytvořené ve WinDEV jsou kompilované a proti FileMakeru velmi rychlé. Navíc, nevyžadují od uživatelů opakované investice do databázového prostředí.

Ing. Ivo Štolpa - WinDEV developer

 


Kontakty

PUSSA software
 Ing. Ivo Štolpa
      Žižkova 89,
      58601 Jihlava
 602 735 124
 pussa@pussa.cz