Nové číselníky VZP a VZP Kontrol

K 28.12.2020 a 31.12.2020 byly na webu zveřejněny k automatickému stažení číselníky VZP Výkony 1270, Ivlp 1007, Pzt 1052, Ambuleky 1066, Icp 202056 a Odborn 931.

Aktualizován byl číselník léčivých přípravků DLP 20201231.

Vzhledem ke změně verze datového rozhraní VZP k 1.1.2021 byl vydán také nový program VZP Kontrol 2.00.

Tento článek byl aktualizován 02.01.2021