EcceHomo: přechod do roku 2022 a dál

27.12.2021 - (aktualizováno 31.12.2021) Blíží se nový rok 2022 a s ním mnoho změn, které ovlivní práci v ordinacích. 

Jaké změny nás čekají:

  • Nová generace EcceHomo5, označovaná též WD. Tato verze je před dokončením. Nejde jen o úpravu stávajícího programu, ale o napsání programu zcela nového. Drtivá většina toho, co znáte z EcceHomo3 bude zachována. Původně měl program EcceHomo5 vyjít do konce tohoto roku, ale z důvodu přípravy níže popsaných změn i dalších faktorů se vydání o pár měsíců posune.
  • eRecept s modrým pruhem. Jde o rozšíření stávajícího receptu i na předpisy s návykovými látkami. 
  • eOčkování. Jde o zcela novou povinnost odesílat do centrálního úložiště SÚKL informace o prováděném očkování.
  • ePoukaz. Jde o možnost vystavovat poukazy na pomůcky v elektronické podobě.

Výše uvedené věci budou nabíhat postupně:

eRecept s modrým pruhem je povinný od 1.1.2022. Vyžaduje nainstalování nové verze EcceHomo 3.3, která bude k dispozici v průběhu tohoto týdne. Potřebný je také nový komunikační modul eReceptu. 

Stávající verze EcceHomo 3.2.4 pracuje s rozhraními 201704D a 201912A. Tyto verze budou k dispozici na serverech SÚKLu do 31.1.2022. Toto je také lhůta, do které musíte provést aktualizaci programu EcceHomo verze 3.2.4 na verzi 3.3.

Nová verze EcceHomo 3.3. pracuje s rozhraním 201704E a 202201A, které jsou k dispozici na serverech SÚKLu od 1.1.2022. Od 1.1.2022 je také k dispozici nový komunikační modul eReceptu. K jeho automatickému stažení a instalaci dojde pouze u EcceHomo 3.3.

eOčkování je povinné od 1.1.2022 s tolerancí do 30.6.2022. Abychom nemuseli celou problematiku eOčkování psát dvakrát (EcceHomo3 i EcceHomo5) rozhodli jsme se eOčkování implementovat pouze do nové generace EcceHomo5. Pokud ve své ordinaci provádíte očkování, pak budete potřebovat přejít na EcceHomo5 do 30.6.2022. Ostatní budou moci přejít na EcceHomo5 kdykoliv později do konce roku 2022, kdy bude podpora EcceHomo3 pravděpodobně ukončena.

ePoukaz dobrovolně od 1.4.2022. Stejně jako u eOčkování i ePoukaz implementujeme pouze do nové generace EcceHomo5. Ve stávajícím EcceHomo3 se s ePoukazem nepočítá.

Shrnutí

  1. Mezi 1.1.2022 a 31.1.2022 je nutné nainstalovat EcceHomo 3.3 a nechat aktualizovat komunikační modul eReceptu.
  2. Mezi 1.3.2022 a 30.6.2022 vyjde nová generace EcceHomo5, která bude obsahovat podporu eOčkování. Následně pak bude v dalších verzích uvedena podpora dobrovolného ePoukazu.
  3. Do stávající generace EcceHomo3 je zapracována podpora eReceptu s modrým pruhem. Ostatní bude zapracováno pouze do nové generace EcceHomo5.
  4. Ukončení podpory stávající generace EcceHomo3 se předpokládá k 31.12.2022. Od 1.1.2023 již bude podporován pouze EcceHomo5. 

Není příliš pravděpodobné, že se něco zásadního změní. Kdyby ale přece, budeme vás na tomto místě informovat.

 

Tento článek byl aktualizován 31.12.2021