Další informace k EcceHomo

Odkazy, online dokumentace, technický deník atd.


Online dokumentace

Zde je k dispozici kompletní dokumentace k programu EcceHomo. Tato online dokumentace je volána přímo z programu. Online dokumentace se průběžně aktualizuje.

On-line dokumentace programu EcceHomo3


Technický deník

Technický deník slouží pro průběžné dokumentování změn v programu EcceHomo. Je aktualizován v reálném čase, tedy ihned po dokončení a otestování změn programátorem.

Technický deník


Podpora verzí FileMaker

Společnost FileMaker Inc. uvádí dostupnost jednotlivých verzí FileMaker a ukončení podpory. Program EcceHomo tyto lhůty respektuje. Novinky v programu EcceHomo jsou vyvíjeny s přihlédnutím na dostupné verze FileMaker. Jinými slovy EcceHomo vyvíjíme tak, aby běžel i na nejstarší dostupné verzi FileMaker. Tabulka níže zobrazuje dostupnost verzí FileMaker tak, jak ji uvádí společnost FileMaker Inc.

EcceHomo používá vždy nejnovější verzi FileMaker a je zpětně kompatibilní až do verze FileMaker 14. Starší verze FileMaker 13 a 12 neobsahují některé používané funkce a proto provozovat EcceHomo pod těmito verzemi se nedoporučuje. Pod FileMaker 11 a staršími nelze EcceHomo vůbec spustit.

Produkt Dostupnost Konec podpory Nutno objednat do
FileMaker 18 Ano Aktuální verze neomezeno
FileMaker 17 Ano 20.9.2021 31.8.2021
FileMaker 16 Ano 18.9.2020 31.8.2020
FileMAker 15 Ne 20.9.2019 již nelze
FileMaker 14 Ne 21.9.2018 již nelze
FileMaker 13 Ne 22.9.2017 již nelze